หมายเหตุ:ตัวเลขสถิติปี2015 ยังไม่ได้มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้