แหล่งท่องเที่ยวอำเภอท่าช้าง                                                

1.วัพิกุลทอง
ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าวัดหลวงพ่อแพ (พระเทพสิงหบุราจารย์) ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยว กับประวัติและเครื่องอัฐบริขารของหลวงพ่อแพตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนอกจากนั้นอีกด้านหนึ่งของวัดนี้มีพระพุทธรูปปาง ประทานพรองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือพระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนีหรือหลวงพ่อใหญ่ขนาดหน้าตักกว้าง 11วา  2ศอก 7นิ้วสูง 21วา 1คืบ 3นิ้วภายในเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กประดับด้วยโมเสกทองคำธรรมชาติชนิด 24 เครอบๆ พระวิหารใหญ่มีวิหารคตซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปางประจำวันต่างๆและพระสังกัจจายองค์ใหญ่และบริเวณวัดยังมี สวนธรรมะและสิ่งก่อสร้างที่สวยงามน่าสนใจแวดล้อมด้วยบรรยากาศสงบร่มรื่น การเดินทางใช้เส้นทางหลวง หมายเลข 3032 กิโลเมตรที่7 - 8จะเห็นป้ายบอกทางไปวัดพิกุลทองไปตามถนนสาย3008 ระยะทาง8กิโลเมตรสอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติม โทร 086-1265563

2.วัดจำปาทอง
เป็นสถานที่เก็บรักษาเรือพระที่นั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อคราวเสด็จประพาสในการ ล่องแม่น้ำน้อยเป็นเรือมาดเก๋งประเภทเรือแจวชื่อว่าเรือจำปาทองสิงห์บุรีนอกจากนี้ภายในวัดมีพระนอนองค์ใหญ่ศิลปะ สมัยรัตนโกสินทร์ การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 3454 ระหว่างกิโลเมตรที่ 22-23 ให้เลี้ยวศ้ายเข้ามา 800 เมตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 086-1339345