แหล่งท่องเที่ยวอำเภอพรหมบุรี                                                

1.วัดกุฎีทอง
ภายในวัดมีมณฑปลักษณะเหมือนเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองสร้างเมื่อพ.ศ.2443โดยหลวงพ่อปัญญาอุตมะพิชัยเจ้าอาวาส ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนยอดและภายในมณฑปนั้นเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทโลหะจำลองไว้เป็นที่เคารพ สักการะนอกจากนี้ภายในบริเวณวัดกุฎีทองยังมีศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยพวนซึ่งได้รวบรวมเครื่องใช้ไม้สอยใน ชีวิตประจำวันต่างๆของชาวไทยพวน เสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องมือทำนา ดักสัตว์จับปลา ตลอดจนยวดยานพาหนะ ทางน้ำเป็นของเก่าแก่ไว้ให้ชมอีกด้วย ติดต่อขอเข้าชมได้ที่ เจ้าอาวาสวัดกุฎีทอง ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดกุฎีทอง

2.คูค่ายพม่า
ตั้งอยู่ที่บ้านเจดีย์หัก หมู่1 ตำบลบ้านแป้งห่างจากตัวเมือง 16กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข32กิโลเมตรที่129 เป็นแหล่งชุมชนโบราณมีลักษณะเป็นเนินดินแนวยาวรูปร่างคล้ายตัว L ยาว 515 เมตรก ว้าง 3 เมตรสันนิษฐานว่าสร้าง ขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อปี พ.ศ.2127ครั้งที่พม่ายกกองทัพมาตั้งที่ปากน้ำบางพุทราเพื่อรวบรวมกำลังตีกรุงศรีอยุธยา นับเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญปัจจุบันได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา โทร 035-242501

3.วัดอัมพวัน
ตั้งอยู่ที่ตำบลพรหมบุรี ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 36 กิโลเมตรที่ 130 เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในด้านการปฏิบัติธรรม ทางวิปัสสนากรรมฐาน มีพระราชสุทธิญาณมงคล(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม)เป็นเจ้าอาวาสการเดินทางรถโดยสาร ประจำทาง จาก กทม.มาลงที่หน้าทางเข้าวัดอัมพวันแล้วต่อรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้ามายังวัด

4.วัดพระปรางค์มุนี
ตั้งอยู่ที่ตำบลม่วงหมู่ ตรงข้ามวิทยาลัยเกษตรกรรมสิงห์บุรี ห่างจากตัวเมืองไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข32ประมาณ กิโลเมตรที่ 134-135 (ทางไปอำเภอพรหมบุรี) จะเห็นองค์พระปรางค์สี่เหลี่ยมสูงเด่น ใกล้กับองค์พระปรางค์เป็น วิหารหลวงพ่อเย็นพระพุทธรูปปูนปั้นศักดิ์สิทธิ์สมัยอยุธยา ด้านข้างวิหารมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นกรุพระเก่าแก่ที่ทางวัดได้ ขุดดินบริเวณนั้นมากลบวิหารภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ฝีมือชาวบ้านเขียนโดย นายเพ็ง เมื่อราวปี พ.ศ. 2462 แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับนรก สวรรค์ แต่ยังคงความงดงามไม่แพ้ที่อื่น  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 036573092,0892390228

5.องค์พระพรหม เทวาลัยพระพรหม
สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2551 ในโอกาสที่ระลึก 80 ปี ของพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นพระที่สอนการนั่งวิปัสสนากัมมัฏฐานที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางแม้กระทั่งชาวต่างชาติก็เลี่อมใส ในสายทางการปฏิธรรมตามแนวทางของหลวงพ่อจรัญในระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาหลวงพ่อจรัญได้สอนนักปฏิบัติ ธรรมจำนวนมากมายในช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆจะมีประชาชนเดินทางมาเข้าฝึกปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรีเป็นจำนวนหลายพันคนในปัจจุบันจึงได้มีการสร้างวัดในจังหวัดต่างๆเพื่อสอนการปฏิบัติธรรมตามสายทางนี้ ให้ทั่วถึง โดยประชาชนจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลมาจนถึงวัดอัมพวัน