แหล่งท่องเที่ยวอำเภอค่ายบางระจัน                                                


1.อนสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันและอทยานค่ายบางระจัน
อยู่ห่างจากตัวเมือง15 กิโลเมตรตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3032 มีพื้นที่ประมาณ 115 ไร่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชทฯรงเปิดอนุสาวรีย์นี้เมื่อวันที่29กรกฎาคมพ.ศ.2519เป็นสวนรุกขชาติบรรยากาศร่มรื่นย์สวยงามเมื่อ มาถึงจะเห็นอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันเป็นรูปหล่อประติมากรรมของหัวหน้าชาวค่ายบางระจันทั้ง 11 คนสร้างโดย กรมศิลปากรปรากฏสวยเด่นเป็นสง่าอยู่ในสวน ค่ายบางระจันมีความสำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์ โดยเมื่อเดือน 3ปีระกา พ.ศ.2308 ชาวบ้านบางระจันได้รวมพลังกันต่อสู้กับกองทัพพม่าซึ่งมีจำนวนมากมายมหาศาลเป็นต่ออย่างมากยิ่งไปกว่า นั้นพม่ายังยกทัพเข้าตีหมู่บ้านนี้ถึง 8 ครั้งใช้เวลานานถึง 5 เดือนจึงเอาชนะได้เมื่อวันจันทร์แรม 2 ค่ำเดือน 8 ปีจอ พ.ศ.2309กล่าวได้ว่าชาวบ้านต้านทานกองทัพได้เป็นเวลานานด้วยกำลังพลเพียงน้อยนิดสำหรับค่ายบางระจันนั้นใน ปัจจุบันได้จำลองขึ้นโดยอาศัยรูปแบบค่ายในสมัยโบราณและภายในบริเวณยังมีอาคารศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์วีรชนค่าย บางระจันซึ่งจัดห้องนิทรรศการอยู่ตลอดโดยแบ่งออกเป็นห้องต่างๆดังนี้ห้องแรกแสดงเรื่องค่ายบางระจันเครื่องใช้โบราณ แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อยหนังใหญ่ห้องที่สองจัดแสดงมรดกเมืองสิงห์บุรีห้องที่สามแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมือง สิงห์บุรีและของดีเมืองสิงห์บุรีเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. การเดินทาง สามารถขึ้นรถที่ บขส. ในอำเภอเมืองสิงห์บุรี

2.วัดโพธิ์เก้าต้นหรือวัดไม้แดง
ตั้งอยู่ตรงข้ามอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันห่างจากตัวจังหวัดประมาณ๑๕กิโลเมตรเป็นสถานที่ที่วีรชนชาวบ้านบางระจัน ได้เคยใช้เป็นที่มั่นในการต่อต้านพม่าที่ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพ.ศ. ๒๓๐๘ ชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า"วัดไม้แดง" เพราะภายในบริเวณมีต้นไม้แดงซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งอยู่หลายต้นและชาวบ้านถือกันว่าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครกล้าตัดหรือ ทำลายในบริเวณวัดมี"วิหารพระอาจารย์ธรรมโชติ"ซึ่งเป็นผู้นำสำคัญผู้หนึ่งของชาวบ้านบางระจันและใกล้ๆกันก็มี"สระน้ำ พระอาจารย์ธรรมโชติ"มีปลาอยู่ชุกชุมเพราะชาวบ้านถือว่าเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์จึงไม่จับไปรับประทานส่วนหน้าวัดได้มีการ จำลองค่ายบางระจันตามประวัติศาสตร์ไว้ด้วย กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนวัดโพธิ์เก้าต้นเป็นโบราณสถาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 036-597196 การเดินทาง สามาถขึ้นรถโยสารสายสุพรรณบุรี-สิงห์บุรี มาลงที่อนุสาวรีย์วีรชนฯ และวัดโพธิ์เก้าต้นได้เลย