แหล่งท่องเที่ยวอำเภอบางระจัน
                                               

1.วัดพระปรางค์
ตั้งอยู่หมู่ที่7บ้านโคกหม้อตำบลเชิงกลัดภายในบริเวณวัดมีพระปรางค์ศิลปะแบบอยุธยาตอนต้นพุทธศตวรรษที่ 21  สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชองค์ปรางค์สูงประมาณ 15เมตรก่อด้วยอิฐแบบปรางค์ไทยสูง ชะลูดคล้ายฝักข้าวโพดฐานเตี้ยภายในกลวงมีคูหาสี่เหลี่ยมจตุรัสบนผนังคูหาและปัจจุบันร่องรอยภาพจิตรกรรมฝาผนัง ได้ลบเลือนไปแล้วด้านหลังมีวิหารเก่าแก่แบบอยุธยาหน้าบันเป็นลายแกะสลักไม้รูปตัวสิงห์และคันทวยต่างๆมีภูเขาและรอย พระพุทธบาทจำลองบนยอดเขา นอกจากนั้นยังปรากฏร่องรอยของเตาเผาแม่น้ำน้อยประมาณ 3 - 4 เตาวัดพระปรางค์ ถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2578 โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 036544557

2.แหล่งตาเผาแม่น้ำน้อย
ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระปรางค์(ชันสูตร)เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่ที่สุดในสมัยกรุงศรีอยุธยา ระหว่าง พ.ศ.1914-2310 ลักษณะตัวเตาเป็นแบบระบายความร้อน เฉียงขึ้นก่อด้วยอิฐ ตัวเตาบางส่วนคล้ายเรือประทุนจึงเรียก "เตาประทุน" แบ่งเป็น 3 ส่วน คือปล่องไฟ ห้องวางเครื่องปั้นดินเผา และห้องเชื้อเพลิง ตัวเตาเผาที่นับว่ามีขนาดใหญ่ มีความยาวถึง14 เมตร กว้าง5.60เมขข ตรและเส้นผ่าศูนย์กลาของปล่องควันไฟยาว2.15เมตรเคยเป็นที่ผลภาชนะดินเผา เช่นไห,อ่าง,ครก,กระปุก,ช่อฟ้ากระเบื้องปูพื้นเป็นต้นและยังเป็นศูนย์ศึกษาทางวิชาการเซรามิคอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของ โลกอีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อบต.ไม้ดัดการเดินทาง ไปตามเส้นทางสายสิงห์บุรี-บางระจัน-สรรคบุรี เส้นทางหลวงหมายเลข 3251 ไป 16 กิโลเมตร ห่างจากตลาดชัณสูตร 1 กิโลเมตร และมีรถประจำทางผ่าน สาย 605 เส้นสิงห์บุรี-สรรค์บุรี

3.อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์
คำว่า"แม่ลา"เป็นชื่อลำน้ำสายหนึ่งในท้องที่จังหวัดสิงห์บุรี ไหลผ่านพื้นที่ 3 อำเภอ คืออำเภออินทร์บุรี,อำเภอบางระจัน และอำเภอเมืองสิงห์บุรีเป็นลำน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารของปลาฉะนั้นปลาที่จับได้จากลำน้ำแม่ลาจึงมีรส ชาติอร่อยอ้วนเนื้อนุ่มมันโดยเฉพาะปลาช่อนแม่ลาซึ่งเป็นอาหารและของฝากที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสิงห์บุรีปัจจุบันปลาช่อน แม่ลาหายากขึ้นทุกวันทางราชการจึงหาทางอนุรักษ์และฟื้นฟูโดยขุดลอกลำน้ำและสร้างอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ขึ้น ริมฝั่งแม่น้ำลาการ้อง โดยรอบ ๆ บริเวณอาคารได้จัดให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน