แหล่งท่องเที่ยวอำเภอท่าวุ้ง
         

1.วัดไลย์
สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเคยเสด็จไปวัดนี้และทรงกล่าวไว้ในพระนิพนธ์เรื่องเที่ยวตามทางรถไฟไว้ว่า"วัดไลย์ อยู่ริมน้ำบางขามพ้นเขาสมอคอนไปทางตะวันตกไม่ห่างนักเป็นวัดเก่าชั้นแรกตั้งกรุงศรีอยุธยาแล้วปฏิสังขรณ์เมื่อรัชกาล สมเด็จพระเจ้าบรมโกศยังมีลายภาพของเก่าปั้นเรื่องทศชาติและเรื่องปฐมสมโพธิงามน่าดูนักที่วัดไลย์นี้มีรูปพระศรีอาริย์ เป็นของสำคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งผู้คนนับถือกันมาแต่โบราณเมื่อรัชกาลที่5ไฟป่าไหม้วิหารรูปพระศรีอาริย์ชำรุดไปพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯให้อัญเชิญลงมาปฏิสังขรณ์ในกรุงเทพฯแล้วคืนกลับไปประดิษฐานอย่างเดิมถึง เทศกาลราษฎรยังเชิญออกแห่เป็นประเพณีเมืองมาทุกปีมิได้ขาด"ปัจจุบันทางวัดได้ก่อสร้างวิหารสำหรับประดิษฐาน พระศรีอาริย์ขึ้นใหม่ด้านหน้าเป็นรูปมณฑลจตุรมุขแลดูสง่างามมาก นอกจากนี้แล้วยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกหลายอย่างเช่น พระวิหารซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนต้นคือมีลักษณะเจาะช่องผนังแทนหน้าต่าง ภายในมีพระประธานขนาด ใหญ่ปางมารวิชัยลงรักปิดทองมีซุ้มเรือนแก้วแบบพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกด้านหน้าและด้านหลังของพระวิหาร มีภาพปูนปั้นเรื่องทศชาติและเรื่องปฐมสมโพธิซึ่งนับว่าเป็นภาพประติมากรรมฝาผนังขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญยิ่งชิ้นหนึ่ง ของชาติ    นอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถและวิหารรูปมณฑปยอดปรางค์อยู่ใกล้ๆกับพระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประจำวัดซึ่ง มีของเก่ามากมายให้ชมเช่นพระพุทธรูปเครื่องหมายเครื่องลายครามเครื่องมือเครื่องใช้สมัยโบราณและอื่นๆอีกมากมาย  สอบถามรายละเอียดโทร0364891505หรือสำนักพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรีโทร36422166การเดินทางใช้ทางหลวง หมายเลขเลข311(ลพบุรี สิงห์บุรี)แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข3028ตรงสี่แยกไฟแดง(กิโลเมตรที่18)เข้าไป อีกระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร มีรถโดยสารประจำทางผ่าน คือ สายลพบุรี-ท่าโขลงสายโคกสำโรง-บ้านหมี่ และสายสิงห์บุรีบ้านหมี่
2.เขาสมอคอน
เป็นเทือกเขาที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์มีตำนานเก่าแก่เกี่ยวกัยเขาสมอคอนอยู่หลายเรื่องที่น่าสนใจจากหนังสือ อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ฉบับราชบัณฑิตยสถานกล่าวไว้ว่า"เขาสมอคอนนี้เป็นที่อยู่ของสุกกทันตฤาษีอาจารย์ของพระเจ้า รามคำแหงมหาราชและพระยางำเมืองกษัตริย์เมืองพะเยาซึ่งน่าจะเป็นราชวงศ์หนองแสโยนกเชียงแสนทั้งสองพระองค์ เพราะเมื่อทรงพระเยาว์ได้เสด็จมาศึกษาศิลปวิทยาที่เขาสมอคอนนี้ซึ่งสมัยนั้นกษัตริย์เมืองลพบุรีก็เป็นราชวงศ์เดียวกัน. " มีวัดที่สำคัญบนเทือกเขานี้4วัดด้วยกันคือวัดบันไดสามแสนมีโบราณสถานคือวิหารอยู่หน้าถ้ำและพระอุโบสถเก่าสถา ปัตยกรรมสมัยอยุธยาวัดถ้ำตะโกพุทธโสภามีพระอุโบสถสร้างเมื่อปีพ.ศ.2457ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังศิลปะแบบพม่า และเจดีย์ทรงเรือสำเภาวัดถ้ำช้างเผือกบริเวณเชิงเขามีทำนบดินและอ่างเก็บน้ำโบราณประมาณว่าสร้างในพุทธศตวรรษที่ ตำบลทะเลชุบศรวัดเขาสมอคอนมีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองที่ทำบัวกลุ่มรองรับองค์ระฆังเป็นเจดีย์มีถ้ำเล็กๆเรียกว่าถ้ำพระนอน ภายในมีพระพุทธไสยาสน์ประดิษฐานอยู่รัชกาลที่5เคยเสด็จประพาสเมื่อปีพ.ศ.2448 การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 311(ลพบุรีสิงห์บุรี)แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข3028ตรงสี่แยกไฟแดงเข้าไปอีกประมาณ12กิโลเมตร มีรถโดยสารประจำทางผ่านทางเข้าเขาสมอคอนในบริเวณตลาดท่าโขลงหลายสายคือสายลพบุรีท่าโขลงโคกสำโรง-บ้านหมี่และสายสิงห์บุรี-บ้านหมี่หลังจากนั้นต้องเหมารถสองแถวหรือรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าจากปากทาง