แหล่งท่องเที่ยวอำเภอลำสนธิ

1.ปรางค์นางผมหอม
ลักษณะของปรางค์นางผมหอมนี้เป็นปรางค์องค์เดียวโดดๆก่อด้วยอิฐไม่ถือปูนเช่นเดียวกับเทวสถานปรางค์แขกสภาพ ปัจจุบันยอดหักลงมาหมดแล้วมีประตูเข้าภายในปรางค์ได้ภายในปรางค์เป็นห้องโถงกรอบประตูสร้างด้วยแท่งหินรอบๆ ปรางค์ยังมีหินก้อนใหญ่อยู่เกลื่อนกลาดห่างจากปรางค์นางผมหอมไม่มากนักเป็นด่านกักสัตว์บ้านโคกคลีเป็นเนินดิน มีซากอิฐเข้าใจว่าเป็นฐานวิหารหรือเจดีย์ชาวบ้านเรียกโคกคลีน้อยยังมีเนินกว้างอีกแห่งหนึ่งเรียกโคกคลีใหญ่ ที่ตั้งของปรางค์นางผมหอมมีแม่น้ำมาบรรจบกันสองสายคือลำสนธิกับลำพระยากลางสันนิษฐานว่าสถานที่แห่งนี้แต่เดิม เป็นเมืองโบราณและจากการขุดแต่งโบราณสถานเมื่อปีพ.ศ.2530พบหลักฐานเพิ่มเติมคือชิ้นส่วนของเครื่องประดับตก แต่งองค์ปรางค์ทำด้วยหินทรายเป็นรูปสตรีนุ่งผ้าตามศิลปะเขมรแบบบายนสันนิษฐานว่าปรางค์องค์นี้มีอายุราวพุทธ ศตวรรษที่ 15-17 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานกรมศิลปากรที่ 4 โทร 036-412510

2เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ96,875ไร่เป็นที่ราบอยู่ในหุบเขาถูกกั้นด้วยเทือกเขาพังเพยทิศตะวันตกเป็นเขารวกสูงจากระดับ น้ำทะเลปานกลาง 140-846เมตรความสำคัญของพื้นที่คือป่าซับลังกามีสภาพสมบูรณ์เป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำลำสนธิ และแหล่งอาหารของสัตว์ป่า ปัจจุบันยังมีเลียงผา ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนอาศัยอยู่เส้นทางศึกษาธรรมชาติจัดไว้ 2 เส้นทาง เส้นแรกคือ ห้วยพริก-น้ำตกผาผึ้ง-ถ้ำผาผึ้ง ระยะทางไป-กลับประมาณ 3,200 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาทีเป็นเส้นทางที่ไม่ลำบากเกินไปนักสำหรับนักท่องธรรมชาติหน้าใหม่ระหว่างเส้นทางจะผ่าน น้ำตกผาผึ้ง ซึ่งเป็นน้ำตกเล็กๆแต่มีความสวยงามเพราะบรรยากาศรอบข้างที่ร่มรื่นด้วยไม้ใหญ่นานาพรรณและเหมาะสำหรับเป็นจุดพัก ระหว่างทางและหากชื่นชมธรรมชาติด้วยความสงบอาจมีโอกาสได้เห็นสัตว์เล็กๆเช่น เต่าและ นกต่างๆออกมาให้ได้ยลโฉม จากนั้นเดินต่อไปยังถ้ำผาผึ้ง ก่อนที่จะต้องใช้ฝีมือในการปีนป่ายหินแหลมคมเพื่อชมดงจันทน์ผาซึ่งเป็นไม้ดึกดำบรรพ์ ที่มีรูปทรงงดงามและในช่วงปลายฝนต้นหนาวกล้วยไม้รองเท้านารีที่ซ่อนตัวอยู่ในดงจันทน์ผานี้จะเบ่งบานพร้อมกัน ในฤดูนี้สำหรับจุดเริ่มต้นเดินเท้าเส้นทางนี้คือห้วยแม่พริกซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการเป็นระยะทาง9 กิโลเมตร ต้องใช้รถที่ สภาพดี กำลังดีพร้อมที่จะลุยทางลูกรังที่ค่อนข้างเละแต่ผู้ที่ไม่มีรถและไปกันเป็นคณะสามารถว่าจ้างรถอีแต๋น ของชาวบ้านซึ่งเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นทางอ้อมด้วย อีกเส้นหนึ่ง คือ ห้วยประดู่เริ่มต้นด้วยการล่องแพ ซึ่งจุคนได้ประมาณ35คนไปยังจุดเริ่มต้นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติซึ่งมีระยะทาง1,500 เมตรระหว่างเส้นทางเดิน สามารถชมถ้ำสมุยกุยและถ้ำพระนอกได้ใช้เวลาสำหรับเส้นทางนี้ประมาณ 1ชั่วโมง 30 นาทีสิ่งที่ควรนำไปด้วยสำหรับ การเที่ยวที่ซับลังกาคือรองเท้าที่กระชับรัดกุมเพื่อความคล่องตัวในการเดินย่ำน้ำตกและโขดหินลื่นหรือปีนป่ายหน้าผาหิน แหลมคมยาทากันยุงและที่สำคัญคือจิตสำนึกในการเป็นนักท่องธรรมชาติที่ดี