แหล่งท่องเที่ยวอำเภอชัยบาดาล

1.สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง
ตั้งอยู่ที่หมู่4ตำบลท่าดินดำการเดินทางจากตัวเมืองลพบุรี ใช้เส้นทางสายลพบุรี - โคกสำโรง (ทางหลวงหมายเลข 1) - ชัยบาดาล (ทางหลวงหมายเลข205)ถึงบริเวณที่บรรจบกับทางหลวง หมายเลข21 แล้วต่อเข้าทางหลวงหมายเลข 2089ไปอำเภอท่าหลวงประมาณ12กม.เลี้ยวซ้ายเข้าตัวน้ำตกอีกประมาณ7กม.น้ำตกวังก้านเหลืองนี้มีน้ำไหลตลอดทั้ง ปีเนื่องจากมีต้นน้ำเกิดจากตาน้ำใต้ดินขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกห่างจากบริเวณน้ำตกประมาณ1.5กม.สถานที่ ติดต่อสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์1(036)347105,347106,347446น้ำตกไร่พรพรรณอยู่ในเขตตำบล ท่าหลวงอำเภอท่าหลวงห่างจากน้ำตกวังก้านเหลืองประมาณ 2กม. เป็นน้ำตกจำลองมีสไลเดอร์คล้ายกับที่สวนสยามใน บริเวณตัวน้ำตกจะมีที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดจนที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ (02)2746197,(036)429698หรือ(081)7530179 การเดินทางจากลพบุรีไป น้ำตกวังก้านเหลืองใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ลพบุรี - โคกสำโรง)แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข205 บริเวณที่ บรรณจบกับทางหลวงหมายเลข 21 แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 2089 ไปอำเภอท่าหลวง ประมาณ 12 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าตัวน้ำตกอีกประมาณ 7 กิโลเมตร

2.เขตห้าล่าพันธ์สัตว์ป่าเขาสมโภชน์
มีเนื้อที่ประมาณ 8,440 ไร่ ได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าเขาสมโภชน์เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ เป็นเทือกเขาหินปูน มีลักษณะสูงชันยาวทอดตัวไปตามแนวทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีถ้ำและหน้าผาจำนวนมาก มีที่ราบในหุบเขา 2 แห่ง และที่ราบบนเขา 1 แห่ง มีแหล่งน้ำซับกระจายอยู่ทั่วไป จึงเป็นป่าต้นน้ำที่มีความสำคัญมากนอกจากนี้ภายในบริเวณเขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าเขาสมโภชน์มีการค้นพบหลักฐาน ทางโบราณคดีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปโดยเฉพาะที่วัดถ้ำพรหมโลกค้นพบขวานหินตัดยุคสมัยหินตอนปลายอายุราว 3,000ปีใบหอกสำริดภาชนะดินเผาในยุคโลหะ อายุประมาณ 2,500 ปี พระพุทธรูปสลักด้วยไม้สมัยอยุธยาตอนปลาย หรือ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นอายุราวพุทธศตวรรษที่ 23-24 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ มีสภาพป่าไม้และสัตว์ป่า ที่สมบูรณ์ มีบริการจัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อาทิ พรรณพืชชนิดต่างๆ นิเวศวิทยาตลอดจนซากฟอสซิลอายุประมาณ 280 ล้านปีซึ่งเป็นหลักฐานทางธรณีวิทยาสำคัญที่แสดงว่าบริเวณเทือกเขานี้เคยเป็นไหล่ทวีปอยู่ใต้น้ำมาก่อนนอกจากนี้ ยังมีสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรมที่วัดเขาสมโภชน์วัดถ้ำพรหมโลกและบริเวณใกล้วัดถ้ำพรหมโลกมีลานยุคหินผุดที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติให้ชมอีกด้วย การเดินทาง จาก กทม.ใช้ทางหลวงหมายเลข 21 ถึงแยกขวาเข้าอำเภอชัยบาดาล จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข205 ไปอำเภอลำสนธิประมาณ20 กิโลเมตร ถึงวัดเขาตำบลซึ่งตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือแล้ว เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางเข้าสู่วัดถ้ำพรหมโลกระยะทาง 7 กิโลเมตรถึงที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์

3.วัดป่าศรีมหาโพธิ์วิปัสสนา
ตั้งอยู่ที่ 29/1 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านศรีมหาโพธิ์พัฒนาธานีตำบลบัวชุม เป็นสถานที่วิปัสสนาของชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นวัดรักษาโรคของหลวงพ่อคงจตมโลสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณกัญญาโทร.087 - 461117หรือคุณแดง (การบินไทย) โทร. 02-5110550

4.วัดเขาสมโภชน์
เขาสมโภชน์เป็นเทือกเขาขนาดใหญ่รอบๆบริเวณร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาชนิดวัดเขาสมโภชน์ตั้งอยู่ที่บ้านเตาขนมจีน หมู่ที่ 5 ตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีมีที่ดินตั้งวัด200ไร่บริเวณที่ตั้งมีภูเขาล้อมรอบ3ด้านที่ดินวัดแบ่งเป็น 2ส่วนอยู่บนภูเขาและที่ราบเชิงภูเขาการสร้างวัดได้สร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่พ.ศ 2480พื้นที่ภูเขาซึ่งล้อมรอบบริเวณวัดทั้ง 3 ด้านมีถ้ำอยู่มากมีชื่อเรียกแตกต่างกันมีเจดีย์ขนาดแตกต่างหลายองค์ภายหลังได้ร้างไปเมื่อพ.ศ.2516หลวงพ่อคง จตฺตมโล ได้ธุดงค์จาริกมาเพื่อการปฏิบัติธรรมโดยอาศัยอยู่ในถ้ำพระอรหันต์ตามนิมิตซึ่งในขณะนั้นชาวบ้านเรียกกันว่า สำนักสงฆ์ถ้ำเขาสมโภชน์ต่อมาวันที่ 23กันยายน พ.ศ 2525 ทางคณะสงฆ์ได้ประกาศให้เป็นวัดเขาสมโภชน์โดยมี หลวงพ่อคงจตฺตมโลเป็นพระวิปัสสนาจารย์และประธานสงฆ์มีพระครูภาวนาวิสุทธิ(ผิว วณฺคุตโต)ดำรงค์ตำแหน่งรักษา การแทนเจ้าอาวาสที่เชิงเขาเป็นที่ตั้งของวัดสำหรับปฏิบัติธรรมภูเขาแห่งนี้เต็มไปด้วยถ้ำต่างๆที่มีความสวยงามตามธรรม ชาติ อยู่เป็นจำนวนมากกว่า19 ถ้ำเฉพาะถ้ำที่ปรากฏชื่อมีดังนี้คือ ถ้ำใหญ่ ถ้ำเจดีย์ ถ้ำเพชร ถ้ำรำวง ถ้ำสิงโต ถ้ำบ่อทิพย์ ฯลฯ ภายในแต่ละถ้ำจะแลเห็นหินงอกหินย้อยที่สวยงาม