แหล่งท่องเที่ยวอำเภอสรรพยา

1.วัดอิทาราม (ตลุก)
เป็นวัดโบราณสันนิษฐานว่าสร้างเมื่อ พ.ศ. 2390 เป็นวัดเก่าแก่อายุไม่ต่ำกว่า 100ปีภายในวัดมีถาวรวัตถุที่ทรงคุณค่า คือ หอระฆังคู่และหอพระไตรปิฏกเป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์กว้าง 8 เมตรยาว 9 เมตรอยู่กลางน้ำลักษณะเป็นทรงไทย โบราณประดับกระจกสีเป็นลวดลายสวยงามรายรอบไม้ฝาและเชิงชายช่อฟ้าหน้าบรรณเป็นที่เก็บพระไตรปิฏกทำจาก ใบลาน จารึกอักษรขอมโบราณจำนวนมาก เป็นสำนักเรียนภาษาบาลีที่มีชื่อเสียงมาแต่อดีต พระอุโบสถ มี 2 หลัง หลังเก่าชำรุดทรุดโทรมมากหลังใหม่มีอายุประมาณ100ปีวิหารเก่า3หลังประดิษฐานพระพุทธรูปจำนวนมากพระเจดีย์มี ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองเหนือฐานเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปแบบอู่ทองปางประทานพรมณฑปประดิษฐาน รอยพระพุทธบาทจำลอง หอสวดมนต์ เสาหงส์ และศาลาการเปรียญ ซึ่งเป็นเสาไม้ขนาดใหญ่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2461

2.เขื่อนเจ้าพระยา
เป็นเขื่อนขนาดใหญ่สร้างเป็นแห่งแรกของประเทศลักษณะของเขื่อนมีความยาว237.50เมตรสูง16.5เมตรเขื่อนมีช่อง ระบาย 16 ช่องมีประตูเรือติดกับเขื่อนด้านขวากว้าง 14 เมตรสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2500 เรือขนาดใหญ่สามารถผ่าน เข้าออกได้บริเวณเขื่อนมีความสวยงามตามธรรมชาติช่วงเดือนมกราคมจะมีฝูงนกเป็ดน้ำนับหมื่นตัวมาอาศัยหากินอยู่ ในแม่น้ำบริเวณเหนือเขื่อนเขื่อนนี้ใช้ประโยชน์ทางด้านการชลประทานการทดน้ำเพื่อการเกษตรโดยระบายน้ำจากแม่น้ำ ในภาคเหนือสู่ภาคกลางและอ่าวไทยและยังผลิตไฟฟ้าใช้ภายในจังหวัดด้วยการเดินทางจากอำเภอเมืองไปตามทางหลวง หมายเลข304 และเลี้ยวซ้ายทางไปอำเภอสรรพยา 6 กิโลเมตร หรือโดยสารรถประจำทางสาย กรุงเทพฯ-อำเภอวัดสิงห์ จะผ่านบริเวณน่าเขื่อน รถประจำทางสาย 110 สิงห์บุรี-ชัยนาท

3.วัดกรุณา
เป็นวัดที่อยู่ใกล้เขื่อนเจ้าพระยาตรงข้ามบ้านรับรองเขื่อนเจ้าพระยาประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวชัยนาทเคารพ นับถือมาก คือ พระพุทธมหาศิลาหรือหลวงพ่อหินใหญ่เป็นพระพุทธรูปศิลาทรายขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดชัยนาท พระพุทธมหาศิลา (หลวงพ่อหินใหญ่) ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดกรุณาเดิมซึ่งตั้งอยู่ใกล้เขื่อนเจ้าพระยาเป็นพระพุทธ รูปปางมารวิชัยสร้างด้วยศิลาทรายสีนวลอ่อนสันนิษฐานว่าสร้างในอยุธยาตอนต้นเป็นพระพุทธปฏิมากรศิลาขนาดใหญ่ และสวยงามมากเป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวชัยนาทและประชาชนทั่วไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถได้เคยเสด็จไปถวายเครื่องสักการะบูชานมัสการพระพุทธมหาศิลาในพระอุโบสถเมื่อครั้งที่ ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๐