แหล่งท่องเที่ยวอำเภอหันคา

1.ตลาดเก่าหันคา
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นช่วงที่แม่น้ำมีความกว้างและสวยงามที่สุดช่วงหนึ่งเดิมผู้คนได้สัญจรสู่กรุงเทพมหานครทางเรือ ผ่านตลาดเก่าหันคาแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ที่เคยมีผู้คนสัญจรผ่านมาอย่างคึกคักมีวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนริมน้ำให้ผู้มาเยี่ยม เยือนได้สัมผัสชื่นชมกับทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำท่าจีนเรือนแถวไม้แบบโบราณปลูกติดๆมีอาหารพื้นบ้านสูตรเด็ดได้แก่ช หมูสะเต๊ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำ,กาแฟโบราณ,ตลาดเก่าหันคา,มีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปหรือจะใช้เวลาทั้งวันสำรวจแหล่งท่องเที่ยว ใกล้เคียงต่างๆเช่น เลี้ยงปลาในวังมัจฉาและชมพิพิธภัณฑ์เรือที่วัดท่ากฤษณา

2.วัดพิชัยนาวาส (วัดบ้านเชี่ยน)
เป็นวัดโบราณสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนกลางมีอายุไม่ต่ำกว่า300ปีภายในพระอุโบสถซึ่งสร้างไว้กลางสระน้ำ มีพระประธาน คือ "หลวงพ่อโต"เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ ปั้นด้วยปูนสอ ประทับนั่งห้อยพระบาท สูง 4 เมตร 54 เซนติเมตรสันนิษฐานว่าระหว่างสร้างพระประธานองค์นี้บ้านเมืองเกิดระส่ำระส่ายจากสงครามเพราะเป็นพื้นที่ซึ่งกองทัพ จากพม่าเดินทางผ่านวัดกำหนดจัดงานนมัสการปิดทองสมโภชระหว่างเทศกาลวันเพ็ญเดือนสามและเทศกาลวันเพ็ญเดือน สิบสอง เป็นประจำทุกปี

3.วัดไกลกังวล(เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม)
แต่ต่อมาตกอยู่ในสภาพร้างได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่เมื่อประมาณปีพ.ศ. 2510 บนยอดเขาของวัดยังคงปรากฏ ซากการสร้างโบสถ์และรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่ปรากฏอยู่และมีการสร้างรั้วคอนกรีตรอบบริเวณเขตพื้นที่ของวัด ยาวประมาณ 5,000 เมตร หากยืนอยู่บนยอดเขาแห่งนี้จะเห็นทัศนียภาพธรรมชาติที่สวยงามทุกปีช่วงหลังออกพรรษา จะมีงานประเพณีตักบาตรเทโว

4.วัดเทพหิรัณย์
เดิมชื่อวัดหนองทาระภู ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเชี่ยน มีพระครู ดร.ไพศาลชัยกิจ(หลวงปู่ฤาษีตาไฟ)เป็นเจ้าอาวาส มัความเมตตาสูงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้พัฒนาวัดนี้จนเจริญรุ่งเรืองที่วัดแห่งนี้มีพระอุโบสถที่งดงามอาคารทรงไทยสร้าง ด้วยไม้สักทอง ศาลาบูรพาจารย์ไว้ให้ผู้ที่ศรัทธาเลื่อมใสมากราบไหว้

5.เกาะเมืองเท้าอู่ทองและบึงกระจับใหญ่
เป็นเกาะเมืองกลางบึงกระจับใหญ่ซึ่งเป็นบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าบึงแห่งนี้ขุดขึ้นเพื่อป้องกันข้าศึกอันหมายถึง พม่าปัจจุบันบนเกาะก็ยังคงมีบ้านเรือนหลงเหลืออยู่บนเกาะเพียง 3 หลังคาเรือนเกาะแห่งนี้ไม่มีไฟฟ้าน้ำประปาใช้แต่ ชาวบ้าน3ครัวเรือนก็ยังอาศัยอยู่เพราะเป็นบ้านเกิดและเป็นถิ่นที่อยู่ของบรรพบุรุษไม่ยอมย้ายออกไปไหนแต่ด้วยสภาพที่มี ต้นไม่สูงใหญ่ปกคลุมทำให้มีนกนานาชนิดมาอาศัยอยู่และมีบัวขึ้นรอบเกาะนี้ในช่วงนี้ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาล่องเรือชมนกนานาชนิดได้ทั้งเป็นสถานที่ชมตะวันตกดินที่สวยที่สุดในยามเย็นและยังเป็น จุดที่ชาวหันคาจัดประเพณีลอยกระทงกันบริเวณนี้ทุกปีด้วย