จังหวัดชัยนาท
                 หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก   ส้มโอดกขาวแตงกวา

              ประวัติความเป็นมา 
                  ชัยนาทแปลตามศัพท์ที่มีความหมายว่าชัยชนะที่มีชื่อเสียงบันลืเป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่งตัวเมืองเดิมตั้งอยู่ ทางฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ปากคลองแพรกศรีราชาใต้ปากลำน้ำเก่า ตั้งขึ้นหลังเมืองพันธุมวดี (สุพรรณบุรี) เป็นเมืองหน้าด่านของสุโขทัยสร้างในสมัยพระยาเลอไทยแห่งกรุงสุโขทัยระหว่างพ.ศ.๑๘๖๐–๑๘๗๙เมืองนี้จึงได้ชื่อว่า  “เมืองแพรก”หรือ“เมืองสรรค มีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านทางใต้เมื่อกรุงสุโขทัยเสื่อมอำนาจลงเมืองแพรกได้กลายเป็นเมือง หน้าด่านทางตอนเหนือของกรุงศรีอยุธยาต่อมาได้เกิดชุมชนใหม่ไม่ไกลจากเมืองมีเจ้าสามพระยาเป็นผู้ครองเมืองซึ่งต่อมา ได้ขึ้นครองกรุงศรีอยุธยาทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่๒เมืองที่เกิดขึ้นใหม่นี้มีชื่อว่าชัยนาทในสมัยสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯได้ย้ายตัวเองออกจากบริเวณแหลมยางมาตั้งตรงฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนเมืองสรรค์นั้น เสื่อมลงเรื่อยๆ เพราะผู้คนได้อพยพมาอยู่ที่ชัยนาทเป็นส่วนใหญ่ ในที่สุดก็กลายเป็นเพียงอำเภอหนึ่งของชัยนาทเท่านั้น ชัยนาทเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่สำคัญเคยใช้เป็นที่ตั้งทัพรับศึกพม่าหลายครั้งและมีชัยชนะทุกครั้งไปจึงเป็นที่มาของชื่อเมือง ชัยนาทแห่งนี้นอกจากชัยนาทจะเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานแต่ปัจจุบันชัยนาทก็มีชื่อเสียงและมีสินค้าด้าน หัตถกรรม การจักสาน การปั้น การทอ การทำเครื่องเบญจรงค์ ที่มีฝีมือประณีตรูปแบบทันสมัยราคาย่อมเยามีตลาด จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยฝีมือของชาวบ้านกลุ่มต่างๆ อีกด้วย  ชัยนาทมีเนื้อที่ประมาณ ๒,๔๖๙.๗๔ ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น ๘ อำเภอ คือ อำเภอเมืองชัยนาท อำเภอหันคา อำเภอมโนรมย์ อำเภอสรรคบุรี อำเภอสรรพยา อำเภอวัดสิงห์ อำเภอหนองมะโมง และอำเภอเนินขาม

 

 

 

                          ***********************************