แหล่งท่องเที่ยวอำเภอแสวงหา
1.บ้านสวนนก
อยู่ในบริเวณหมู่ 2 บ้านริ้วหว้าตำบลบ้านพรานระยะทางห่างจากจังหวัดอางทอง24กิโลเมตรไปตามทางหลวงหมายเลข 3054(โพธิ์ทอง - แสวงหา)กิโลเมตรที่ 18 - 19แล้วแยกเข้าที่บ้านตำบลหนองแม่ไก่แล้วเดินทางไปตามถนนลูกรังอีก 6 กิโลเมตรก็จะถึงบริเวณวัดริ้ววหว้าซึ่มมีนกปากห่างนกกระสานกกาน้ำนกกระเต็นนกอีเสือฯลฯบางชนิดก็ใกล้จะสูญพันธุ์ และหาชมได้ยากในท้องถิ่นอื่น

2.วัดบ้านพราน
เป็นวัดเก่าแก่สร้างในครั้งใดไม่ปรากฏตามคำบอกเล่าของหลวงปู่ชัยมงคลแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเล่าให้ฟังว่าผู้ที่ สร้างวัดบ้านพรานชื่อนายพานนางเงินสองสามีภรรยาและนายกระปุกทองผู้เป็นบุตร ในระหว่างปี 1862–1870ช่วง ปลายกรุงสุโขทัยหลังจากนั้นวัดนี้ได้ถูกทิ้งร้างไปจนต้นไม้ปกคลุมหนาทึบเป็นเวลา 100กว่าปีต่อมาพวกนายพรานได้มา ตั้ง หมู่บ้านขึ้นในบริเวณดังกล่าวจึงช่วยกันบูรณะวัดขึ้นมาใหม่มีประวัติเล่าต่อกันมาว่าพระพุทธรูปศิลาแลงชื่อหลวงพ่อ ไกรทองที่ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารนั้นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เป็นผู้สร้างที่เมืองสุโขทัยแล้วถอดเป็นชิ้นมาประกอบที่วัด บ้านพรานเพื่อให้เป็นพระประธานแต่ผู้สร้างวัดต้องการสร้างพระประธานขึ้นเองจึงได้สร้างวิหารเพื่อประดิษฐานพระพุทธ รูปชาวบ้านเรียกว่า"หลวงพ่อไกรทอง"ไกรหมายถึงจีวรสังฆาฏิสบงของหลวงพ่อไกรทองเล่ากันต่อๆมาว่าเมื่อถึงวันดีคืนดี เวลาเที่ยงคืนไกรจะลุกเป็นไฟสว่างโชติช่วงบอกนิมิตอันดีต่อผู้พบเห็นเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์สามารถคุ้มภัยแก่ผู้ไป สักการะบูชา

3.บ้านคูเมือง
อยู่ที่ตำบลบ้านไผ่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแสวงหาประมาณ 4 กิโลเมตร และห่างจากค่ายบางระจันประมาณ3กิโลเมตร ที่บ้านคูเมืองนี้นักโบราณคดีได้สำรวจพบซากเมืองโบราณซึ่งสันนิฐานว่าเเป็นชุมชนสมัยทวาราวดีมีร่องรอยเหลืองเพียง คูเมืองขนาดกว้างกับเนินดินขุดพบเศษภาชนะเครื่องปั้นดินเผากระดูกสัตว์ลูกปัดและหินบดยาปัจจุบันเป็นคูน้ำธรรมดา ไม่เห็นสภาพของโบราณสถานหลงเหลือ

4.วัดยาง
อยู่ที่ตำบลบ้านไผ่สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย ยังคงมีซากโบราณสถานให้เห็นคือพระอุโบสถซึ่งมีฐาน โค้งเป็นเรือสำเภาพระพุทธรูปศิลาทรายพระพุทธรูปปูนปั้นที่ชำรุดและใบเสมาหินห่างไปทางทิศใต้ของวัดประมาณครึ่ง กิโลเมตรมีเนินดินซึ่งเคยพบพระเครื่องจำนวนมากจากการที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านบางระจันมากนักจึงสันนิษฐานว่าบริเวณนี้ คงเป็นสถานที่ซ่อนสมบัติของมีค่าของคนไทยในสมัยนั้น

5.กลุ่มแม่บ้านจักสานพลาสติกศรีพาน
สมาชิกในกลุ่มมาช่วยกันผลิตงานประเภทตระกร้ากระถางกระเป๋าและเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือนส่วนใหญ่สินค้าที่ผลิตได้จะ ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้แก่ญี่ปุ่น,อิตาลี,เยอรมัน,ฝรั่งเศสเป็นต้นแต่ละประเทศจะส่งรูปแบบผลิตภัณฑ์มาให้พร้อม กับวัตถุดิบพร้อมสงวนลิขสิทธิ์ไม่ให้ใครมาลอกเลียนแบบ