จังหวัดอ่างทอง 
                   พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง 
                                 โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง  เมืองสองพระนอน   


ประวัติความเป็นมา
     จังหวัดอ่างทองอุดมไปด้วยงานหัตถกรรมพื้นถิ่นไม่ว่าจะเป็นงานปั้นตุ๊กตาชาววัง การทำกลอง การทำอิฐดินเผา หรือการผลิต เครื่องจักสาน ทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดเพลงพื้นบ้านลิเก เป็นจังหวัดบ้านเกิดของ นายดอก นายทองแก้ว เมืองวิเศษชัยชาญ และนายแท่น นายอิน นายเมือง ชาวบ้านสีบัวทอง วีรชนคนกล้าในศึกบางระจัน และขุนรองปลัดชู ผู้นำกองอาทมาตอาสาสู้รบจนสิ้นชีพ๔๐๐คนที่เมืองกุยบุรีนอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยวัดวาอารามที่มีความเก่าแก่โบราณ สวยงามและมีจุดเด่นที่น่าสนใจมากมายกว่า๒๐๐วัดอันเป็นสถานที่ที่น่าศึกษาประวัติศาสตร์และเรื่องราวความเป็นมา ในอดีตของชาติไทย  อ่างทองเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี ซึ่งนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส ชื่อนายชอง บวสเซอลิเย่ (Dr.JeanBoisselier)พร้อมนักโบราณคดีจากกรมศิลปากรมาสำรวจพื้นที่จังหวัดอ่างทองพบร่องรอยคูเมืองที่มีร่องน้ำ โอบล้อมรอบเมืองตามรูปแบบคูน้ำคันดินชวากทะเล คูเมืองที่สำรวจพบ คือ บ้านคูเมือง ตำบลหัวไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง       
      ในปัจจุบันอ่างทองเดิมชื่อ เมืองวิเศษชัยชาญ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อยบนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเมืองหน้า ด่านที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาในการสู้รบกับกองทัพพม่าดังปรากฏในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาหลายตอนโดยเฉพาะ ในช่วงก่อนกรุงศรีอยุธยาแตกในปีพ.ศ.๒๓๑๐พม่าได้ใช้แขวงเมืองวิเศษชัยชาญเป็นที่ตั้งค่ายเพื่อตีกรุงศรีอยุธยาและทำ ให้เกิดการสู้รบครั้งสำคัญที่จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทยนั่นคือศึกบางระจันปลายสมัยกรุงธนบุรีได้ย้ายที่ตั้งเมืองมาอยู่ บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านบางแก้วเรียกชื่อใหม่ว่า“อ่างทอง”เนื่องจากเป็นที่ลุ่มและอู่ข้าวอู่น้ำอันเป็นเสมือน ขุมทรัพย์ที่มีค่าจังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนล่างมีเนื้อที่๙๖๘ตารางกิโลเมตรลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านสองสายคือแม่น้ำน้อยและแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดอ่างทองแบ่งการปกครองออกเป็น ๗ อำเภอ คือ อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอแสวงหา อำเภอป่าโมก อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอไชโย และอำเภอสามโก้

 

 

                          ***********************************